top of page

De slimme regenton

De Slimme Regenton

 

We krijgen te maken met extremer weer. Langere periodes van

droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in

korte tijd. Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal:

bewoners, bedrijven en overheid. Tijdens lange droge periodes

voelt de stad benauwd aan. Tijdens piekbuien kan de riolering de

hoeveelheid water niet meer aan door het vele asfalt en

betegelde tuinen. Daarom zoeken overheden en bedrijven samen

naar nieuwe maatregelen om de stad klimaatbestendiger te

maken.

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton

ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de

ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen

gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale

weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal

benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het

volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn

vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui

valt. De Slimme Regenton is een simpele en leuke manier om

regenwater bewuster te gebruiken.

In de publieke ruimte plaatsen we geveltuin regentonnen en

grote eye catchers. Ook bewoners vervullen een belangrijke rol

bij deze gezamenlijke opgave en kunnen een Slimme Regenton

in hun tuin plaatsen. Zo werken we samen aan het bewuster

opvangen en vasthouden van regen en ontstaat extra capaciteit

om regenwater op te vangen in de stad. Met de Slimme Regenton

kan straks iedereen meewerken aan beter beheer van regenwater.

 

Kijk voor meer informatie op: www.cloiq.nl

Slimme Regenton

Slimme Regenton Diamand in het  Plantagelab Amsterdam

De Slimme Regenton voor collectieve binnentuinen en de publieke ruimte. Voorzien van ons  professionele dynamische waterbuffersyteem.

Foto: Stijn Brakkee

ZOHO regenletters

De Zoho Regenletters. Regenwaterbuffer en gebiedssigning in het Zomerhofkwartier.

 

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd.

De Zohoregeletters ontworpen door Studio Bas Sala dragen bij aan de oplossing voor deze overlast. Ze zijn regenwaterbuffer en gebiedssigning ineen. Het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt naar de letters geleid en komt zo niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Indien een zware bui in aantocht is laat het zijn water los in de omliggende tuin en creëert buffercapaciteit voor de komende regenbui. Tijdens lange periodes van droogte houd het juist water vast om het omliggende groen van water te voorzien. Het systeem werkt op zonne-energie.

 

De Zoholetters zijn ontwikkeld en gebouwd in Rotterdam. Voor de productie heeft Studio Bas Sala samengewerkt met Wijkcooporatie Noord. Deze organisatie werkt met vrijwilligers uit Rotterdam Noord. 

bottom of page