De slimme regenton

De Slimme Regenton

 

We krijgen te maken met extremer weer. Langere periodes van

droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in

korte tijd. Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal:

bewoners, bedrijven en overheid. Tijdens lange droge periodes

voelt de stad benauwd aan. Tijdens piekbuien kan de riolering de

hoeveelheid water niet meer aan door het vele asfalt en

betegelde tuinen. Daarom zoeken overheden en bedrijven samen

naar nieuwe maatregelen om de stad klimaatbestendiger te

maken.

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton

ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de

ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen

gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale

weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal

benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het

volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn

vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui

valt. De Slimme Regenton is een simpele en leuke manier om

regenwater bewuster te gebruiken.

 

In de publieke ruimte plaatsen we geveltuin regentonnen en

grote eye catchers. Ook bewoners vervullen een belangrijke rol

bij deze gezamenlijke opgave en kunnen een Slimme Regenton

in hun tuin plaatsen. Zo werken we samen aan het bewuster

opvangen en vasthouden van regen en ontstaat extra capaciteit

om regenwater op te vangen in de stad. Met de Slimme Regenton

kan straks iedereen meewerken aan beter beheer van regenwater.

 

Kijk voor meer informatie op: www.slimmeregenton.nl

 

klimaatadaptatie

We krijgen allemaal te maken met de gevolgen van extremer weer. De een ziet bloemperken verdorren door de droogte, de ander ervaart wateroverlast in de kelder. Onze steden zijn dus nog niet klaar voor het nieuwe klimaat. Gemeenten en waterschappen doen veel om wateroverlast in de stad te voorkomen. Maar de overheid kan het niet alleen. Door bewuster om te gaan met regenwater kunnen bewoners ook bijdragen. De Slimme Regenton helpt daarbij. Tijdens droge periodes heeft de ton een watervoorraad om de tuin te begieten. Als een piekbui dreigt kan - ook op afstand - ruimte worden gemaakt in de regenton om de bui op te vangen. Bewoners kunnen een Slimme Regenton in hun tuin plaatsen en samen met de buurt, de Vereniging van Eigenaren of verhuurder een heel netwerk van Slimme Regentonnen opzetten. Elke ton helpt bij het klimaatadaptiever maken van de wijk.

 

participatie

De Slimme Regenton is niet alleen een innovatief product om de stad klimaatadaptiever te maken. Het is ook een effectief middel om het gesprek aan te gaan over waterbeheer en wat verschillende partijen (kunnen) doen. Met workshops, watereducatieprogramma’s of op eigen initiatief van bewoners. Waar eindigen de mogelijkheden van de waterschappen en waar beginnen die van de burgers? En hoe kunnen buren, de gemeente en woningcorporaties bijdragen aan een woonomgeving die beter is voorbereid op extreem weer? De Slimme Regenton is een laagdrempelige oplossing die het gesprek hierover op gang brengt.

 

techniek/randvoorwaarden

In Amsterdam, Rotterdam en Schiedam wordt de Slimme Regenton getest en doorontwikkeld. In Rotterdam ligt de nadruk op tonnen in de publieke ruimte, in Schiedam plaatsen we tonnen in tuinen van bewoners en in Amsterdam doen we onderzoek naar de technische en juridische randvoorwaarden. Hoe werken de tonnen op zonne-energie? Hoe functioneren het netwerk en de online omgeving? Welke gegevens verkrijgen we en wat kunnen waterschappen daarmee doen? Hoe kunnen we het dashboard voor gebruikers, van bewoner tot dijkgraaf, optimaliseren? Vragen die we willen beantwoorden, zodat we een waterdichte oplossing kunnen inzetten in heel Nederland.

 

slim, leuk en simpel

De Slimme Regenton is slim, leuk en simpel. Het is een mooi object waarmee bewoners vooroplopen als het gaat om een duurzame leefstijl. De ton is plug & play: na plaatsing krijgen gebruikers inzicht in de waterhuishouding in hun tuin en kunnen zij het opgevangen regenwater actief online beheren. Denk aan het op afstand besproeien van de tuin – handig tijdens zomervakanties. Samen met de buren of bijvoorbeeld de verhuurder kunnen bewoners een netwerk van tonnen aanleggen voor hun woonomgeving. Op basis van alle ervaringen optimaliseren we de Slimme Regenton. Iedereen kan dus bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief product waarmee we de stad klimaatadaptiever maken.

Slimme Regenton Diamand in het  Plantagelab Amsterdam

De Slimme Regenton voor collectieve binnentuinen en de publieke ruimte. Voorzien van ons  professionele dynamische waterbuffersyteem.

Slimme Regenton installatie Amsterdam. 

Naast waterbuffer fungeert deze installatie als autowasstraat en heeft ze een waterzuiveringmodule zodat het regenwater omgezet kan worden in drinkbaar water.

De Zoho Regenletters. Regenwaterbuffer en gebiedssigning in het Zomerhofkwartier.

 

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd.

De Zohoregeletters ontworpen door Studio Bas Sala dragen bij aan de oplossing voor deze overlast. Ze zijn regenwaterbuffer en gebiedssigning ineen. Het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt naar de letters geleid en komt zo niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Indien een zware bui in aantocht is laat het zijn water los in de omliggende tuin en creëert buffercapaciteit voor de komende regenbui. Tijdens lange periodes van droogte houd het juist water vast om het omliggende groen van water te voorzien. Het systeem werkt op zonne-energie.

 

De Zoholetters zijn ontwikkeld en gebouwd in Rotterdam. Voor de productie heeft Studio Bas Sala samengewerkt met Wijkcooporatie Noord. Deze organisatie werkt met vrijwilligers uit Rotterdam Noord. 

Foto: Stijn Brakkee

De eerste 25 Slimme regentonnen voor consumenten worden bij en met bewoners in Schiedam-West getest.

De bewoners hebben een app waarmee ze de ton kunnen legen en de opvangcapaciteit in kunnen zien. Op afstand kunnen via de portal alle tonnen voor een hevige bui tegelijk geleegd worden.

De Slimme regenton is er in verschillende varianten.

Voor de publieke ruimte is o.a. de Memphis Rainbarrel ontwikkeld

We werken ook samen met andere initiatieven zoals De Natuurlijke Stad die deze Groene Wand heben ontworpen. Chris Ripken heeft vervolgens het ontwerp uitgevoerd in staal en wij hebben de Slimme Regenton geïntegreerd in het ontwerp.

Slimme regenton diamand zwart. 

In de collectieve Tuin de Bajonet te Rotterdam

De Balans/De Fontein.

Afkoppelworkshops met leerlingen 

resulteert in afkoppelkunst: Een megaoctopus.

Dowload de informatiebrochure hier:

Partners/betrokken partijen/financiële bijdragen
Bewoners Amsterdam/Schiedam/Rotterdam
Spin stadsontwikkelaars
Plan Bruist
Wijk TV
Noorderwind
Wijkcooporatie Rotterdam Noord
VP-Delta
Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Waternet
Waterschap Amstel Gooi en Vecht
Amsterdam Rainproof
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Rotterdam Water Sensitive Rotterdam
Life EU
 
 
 

Studio Bas Sala ontwikkelt de hardware(electronica), software (applicaties en portal) en het fysieke product. Daarnaast ontwikkelen we het participatieprogramma. 

We doen dit niet alleen. Studio Bas Sala werkt met vele partners samen in de ontwikkeling van de Slimme Regenton en het klimaatadaptief maken van buurten. Zo komen we tot een breed gedragen product en werken we samen aan het klimaatadaptief maken van onze steden.

Tijdens het Watersensitive diner van 19 april is De Slimme Regenton uitgeroepen tot “Echt Rotterdams Cultureel Erfgoed”. De wijze waarop we samen met publieke partijen, ondernemers, vrijwilligers en enthousiaste bewoners aan deze innovatie werken acht het museum van zo'n waarde dat het opgenomen is in de collectie. Dit is een erkenning voor alle mensen die aan de ontwikkeling van de slimme regenton hebben bijgedragen. Zowel Rotterdammers als niet Rotterdammers. 

Ontwikkeling van dit innovatieve product

videoimpressie over ons ontwikkeltraject: De action Research

© 2019 by Studio Bas Sala