top of page

Ruimtelijk ontwerp

Picknickboulevard Wielwijk

De Picknickboulevard is een ontmoetingsplek van vijf picknicktafels aan de rand van het Wielwijk park. Elke tafel is uniek en gebaseerd op verschillende picknicksituaties. Van de meer conceptuele DubbelDubbelzitter, voor twee stelletjes tot de Eénpersoonspicknicktafel voor de echte individualist. Ook aan de seizoenen is gedacht. Een van de banken hangt gedeeltelijk boven het water en wanneer het gevroren heeft kun je je schaatsen hierop aandoen. De vijf unieke objecten hebben niet alleen de plek zelf waarde gegeven maar vormen ook een verbindende plek tussen wijk en park.

Hefpark

Studio Bas Sala is een van de initiatoren van het Hefpark. Na een inventarisatie van behoeften,kansen en overige omgevingsfactoren is een ontwerp gemaakt voor het gehele park met meubilair. We hebben samen met bewoners gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering. Het ontwerp bestaat uit een fysieke component en een programmatische in de vorm van activiteiten. Het plein, zitjes, paden en de bmx dirttrack worden in het najaar van 2013 gerealiseerd. In de jaren erna zal het terrein van gedaante verwisselen door nieuwe elementen toe te voegen en de programmering op de behoeften van de buurt aan te passen. Naast buurtbewoners wordt er samengewerkt met een bont gezelschap van professionals uit de buurt.

FC BK

Sportkantine bij centrum beeldende kunst Rotterdam.
 

FC BK

Sportkantine bij centrum beeldende kunst Rotterdam.
 

Klein publiek gedrag

Onderzoek naar gedrag in de publieke ruimte i.s.m.

Floor van Ditzhuyzen en Sander van der Ham.

 

Iedere ruimte lokt een uniek gedragspatroon uit bij gebruikers. Welk gedrag het meest voorkomt kan van allerlei factoren afhangen. De inrichting van de ruimte is daar een belangrijke van. De inrichting verklaart vaak dat mensen zich op het ene plein anders gedragen dan op het andere.


 

bottom of page